GIỚI THIỆU TIN TỨC CHO BẠN BÈ

THIAZIFAR kể từ lô 0010519 sẽ thay đổi Số Đăng ký. (SĐK cũ: VD-16874-12; SĐK mới: VD-31647-19 theo QĐ số: 108/QĐ-QLĐ ngày 27/02/2019)
Mã bảo vệ : (*)