GIỚI THIỆU TIN TỨC CHO BẠN BÈ

FOLICFER kể từ lô 0011019 sẽ thay đổi mẫu mã bao bì (bỏ màng co bloc) va toa theo TT01/18 (hình ảnh đính kèm)
Mã bảo vệ : (*)