GIỚI THIỆU TIN TỨC CHO BẠN BÈ

OFLOXACIN kể từ lô 0021220 sẽ thay đổi mẫu bao bì (toa, hộp, mẫu nhãn theo TT 32, mẫu đính kèm) đơn giá bán buôn không thay đổi
Mã bảo vệ : (*)