GIỚI THIỆU TIN TỨC CHO BẠN BÈ

Thông báo mặt hàng VITAMIN PP 50 kể từ lô 0010423 sẽ thay đổi Số Đăng Ký và có thêm hộp đơn vị (mẫu đính kèm) (SĐK cũ: VD-16528-12; SĐK mới: VD-36125-22 theo QĐ số: 855/QĐ-QLD ngày 30/12/2022)
Mã bảo vệ : (*)