Tiếng Việt

DOMPERIDON (Hỗn hợp dịch uống) kể từ lô 0020919 sẽ thay đổi mẫu toa theo TT01/18 (hình ảnh đính kèm)

Thứ tư, 25/09/2019, 15:45 GMT+7

Domperidon_YYi_toa_TT0118_001

Domperidon_YYi_toa_TT0118_002

Domperidon_YYi_toa_TT0118_003

Domperidon_YYi_toa_TT0118_004

Ý kiến bạn đọc