Tiếng Việt

FARNISONE kể từ lô 0011019 sẽ thay đổi Số Đăng ký, mẫu toa theo TT01/2019, và mẫu bao bì. (SDK cũ: VD-11007-10; SDK mới: VD-29731-18 theo QĐ số: 181/QĐ-QLD ngày 27/03/2018)

Thứ ba, 29/10/2019, 14:21 GMT+7

TB_Farnisone_001

TB_Farnisone_002

TB_Farnisone_003

TB_Farnisone_004

Ý kiến bạn đọc