Tiếng Việt

OXAFAR kể từ lô 0010419 sẽ thay đổi mẫu toa theo TT01/2018 và đổi mẫu mã bao bì (bỏ màng co bloc)

Thứ tư, 29/05/2019, 09:52 GMT+7

Công ty CP DP DL PHARMEDIC xin thông báo như sau:

OXAFAR_1

OXAFAR_2OXAFAR_3OXAFAR_4OXAFAR_5

Ý kiến bạn đọc