Tiếng Việt

Thông báo mặt hàng CLORPROMAZIN kể từ lô 0040718 sẽ thay đổi mẫu toa theo TT01/2018 (mẫu đính kèm)

Thứ hai, 13/05/2019, 08:06 GMT+7

Công ty CP DP DL PHARMEDIC xin thông báo mặt hàng CLORPROMAZIN như sau:

CLOPROMAZIN_1

CLOPROMAZIN_2CLOPROMAZIN_3