Contact

PHARMACEUTICAL AND MEDICINAL PUBLIC COMPANY PHARMEDIC

: 367 Nguyen Trai, Nguyen Cu Trinh Ward, 1 District, Ho Chi Minh City

:(028) 39200300 - (028) 39200250 - (028) 38375300

View map

Cám ơn Quý Khách đã quan tâm tới dịch vụ của chúng tôi, Quý Khách vui lòng liên hệ trực tiếp tại bất kỳ chi nhánh thành viên gần nhất hoặc liên hệ qua form