Tiếng Việt

Lịch sử hình thành

1981

1983

1995

1997

2002

2003

2007

2009

2003 - 2015

2013

Công Ty Công Tư Hợp Doanh Xuất Nhập Khẩu Trực Dụng PHARIMEX.

Công Ty đầu tiên của cả nước hoạt động theo cơ chế công ty cổ phần.

Xí Nghiệp Công Tư Hợp Doanh Dược Phẩm, Dược Liệu PHARMEDIC

Nhận Huân chương Lao động hạng 3 ngày 12-5-1995

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu PHARMEDIC

Nhận chứng chỉ GMP, GLP, GSP do Bo Y Tế cấp

Nhận Huân chương Lao động hạng 2 ngày 15-1-2003
Nhận Chứng chỉ ISO 9001:2008 do Det Norske Veritas (DNV) chứng nhận

 

Nhận chứng chỉ GMP-WHO do Bộ Y Tế cấp
Nhận giải thưởng Thương Mại Dịch Vụ do Bộ Công Thương trao tặng

 

Nhận chứng chỉ GDP & GPP do Sở Y Tế TP. HCM cấp
Niêm yết tại sàn chứng khoán Hà Nội
Mãchứngkhoán: PMC

 

13 năm liên tục đạt danh hiệu
“ HàngViệt Nam ChấtLượng Cao ”

 

Nhận Huân Chương Lao Động Hạng I

 • 1981

  1981

 • 1983

  1983

 • 1995

  1995

 • 1997

  1997

 • 2002

  2002

 • 2003

  2003

 • 2007

  2007

 • 2009

  2009

 • 2003 - 2015

  2003 - 2015

 • 2013

  2013