POVlDINE 4% (chai 500 ml) kể từ lô 0161119 sẽ thay đổi mẫu mã bao bì mới (theo mẫu đính kèm)