Thay đổi Số Đăng ký, mẫu mã bao bì và giá bán buôn mặt hàng POVIDINE 10% (Chai 90 ml)

Thursday, 31/01/2019, 09:45 GMT+7

Công ty CP DP DL PHARMEDIC xin thông báo : Thay đổi Số Đăng ký, mẫu mã bao bì và giá bán buôn mặt hàng POVIDINE 10% (Chai 90 ml) như sau:

Thay_Doi_Povidine_10_90mlPovidine_10_90ml

 

Comments