Thông báo các mặt hàng: NYSTAFAR (tuýp 10gam) kể từ lô 0040522; PANTHENOL kể từ lô 0080522; SALYMET (tuýp 10gam) kể từ lô 0070522 sẽ bỏ in Số đăng ký trên tuýp nhôm. TYROTAB (VB/8V) kể từ lô 0500222 sẽ bỏ in Số đăng ký trên vỉ nhôm.

Thursday, 09/06/2022, 15:12 GMT+7

TB_YBB_so_948_001