Tiếng Việt

Công ty xin thông báo mặt hàng: ACICLOVIR (H/30v) kể từ lô 0011121 sẽ thay đổi mẫu toa vaf hộp đơn vị. Đơn giá bán buôn không thay đổi

Thứ ba, 01/03/2022, 10:50 GMT+7

TB_Aciclovir_001

TB_Aciclovir_002

TB_Aciclovir_003

TB_Aciclovir_004

TB_Aciclovir_005