Tiếng Việt

Công ty xin thông báo mặt hàng NABIFAR kể từ lô 0010322 sẽ thay đổi số đăng ký. (SĐK cũ: VD-15398-11; SĐK mới: VD3-160-21 theo QĐ số: 699/QĐ-QLD ngày 06/12/2021)

Thứ sáu, 08/04/2022, 13:22 GMT+7

TB_SYK_Nabifar_001