Tiếng Việt

Ống Hít kể từ lô 0011119 sẽ thay đổi Số Đăng ký. (SDK cũ: VD-10161-10; SDK mới: VD-31644-19 theo QĐ số: 108/QĐ-QLD ngày 27/02/2019)

Thứ năm, 21/11/2019, 07:23 GMT+7

TB_Yng_hit_001