Tiếng Việt

POVIDINE 10% 20ml kể từ lô 0511122 sẽ cập nhập mẫu hộp đơn vị mới (Mẫu cũ: Hộp 1 chai 20ml; Mẫu mới: Hộp 1 lọ 20ml)