Tiếng Việt

POVIDINE 4% (chai 800ml) kể từ lô 0010619 sẽ thay đổi Số Đăng ký.(SĐK cũ: VD-15137-11; SĐK mới: VD-31645-19 theo QĐ số: 108/QĐ-QLD ngày 27/02/2019)

Thứ ba, 18/06/2019, 11:03 GMT+7

Công ty CP DP DL PHARMEDIC xin thông báo mặt hàng như sau:

POVIDINE 4% (chai 800ml) kể từ lô 0010619 sẽ thay đổi Số Đăng ký.(SĐK cũ: VD-15137-11; SĐK mới: VD-31645-19 theo QĐ số: 108/QĐ-QLD ngày 27/02/2019)

Povidine4