Tiếng Việt

POVIDINE 5% MẮT

Mã số
387
Lượt xem
26776
Giá
Call
Đơn vị

CÔNG THỨC       

-  Povidon iod....................................................................1g.  

-  Tá dược.........................................................vừa đủ 20ml.

 

CHỈ ĐỊNH      

Sát trùng quanh mắt và kết mạc trước khi phẫu thuật mắt.

 

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG   

Dùng trong nhãn khoa: sát khuẩn vùng da quanh mắt, kết mạc và túi cùng kết mạc.

 

CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

-  Dị ứng với iod.  

-  Không được tiêm thuốc vào nội nhãn.

 

LƯU Ý - THẬN TRỌNG   

Không nên dùng thay thuốc nhỏ mắt.