Tiếng Việt

Thông báo mặt hàng DICLOFEN (H/10VB) kể từ lô 0070522 sẽ cập nhật mẫu bao bì hộp theo qui định. Đơn giá bán buôn không thay đổi.