Tiếng Việt

Thông báo mặt hàng FARZINCOL (chai 90 ml) kể từ lô 0011121 sẽ thay đổi số Đăng ký. (SĐK cũ: VD-14276-11; SĐK mới: VD3-133-21 theo QĐ số : 384/QĐ-QLD ngày 23/06/2021) Đơn giá bán buôn không thay đổi.

Thứ năm, 09/12/2021, 15:42 GMT+7

TB_FARZINCOL_-_THAY_DOI_SDK_001