Tiếng Việt

Thông báo mặt hàng VITAMIN PP 500 kể từ lô 0020119 sẽ thay đổi mẫu toa theo TT01/2018

Thứ sáu, 15/03/2019, 11:13 GMT+7

Công ty CP DP DL PHARMEDIC xin thông báo mặt hàng:  VITAMIN PP 500 kể từ lô 0020119 sẽ thay đổi mẫu toa theo TT01/2018 như sau:

TB_Vitamin_PP_500TB_Vitamin_PP_500_Mau_MoiTB_Vitamin_PP_500_Mau_Cu

Ý kiến bạn đọc