Tiếng Việt

TYROTAB H24

Mã số
410
Lượt xem
7706
Giá
Call
Đơn vị

CÔNG THỨC         

-  Tyrothricin...................................................................1mg.   

-  Tetracain hydroclorid...............................................0,1mg.   

-  Tá dược.............................................vừa đủ 1 viên ngậm.

 

CHỈ ĐỊNH         

Điều trị tại chỗ:   

-  Các bệnh ở họng: viêm họng, viêm amidan, bệnh viêm Vincent .    

-  Các bệnh ở miệng: viêm miệng, viêm lưỡi, viêm lợi, viêm quanh răng.

 

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG   

Ngậm 8-10 viên một ngày, để tan chậm trong miệng.

 

CHỐNG CHỈ ĐỊNH   

Dị ứng với tyrothricin và tetracain.

 

LƯU Ý - THẬN TRỌNG   

-  Không dùng quá 10 ngày.   

-  Không dùng cho trẻ em dưới 3 tuổi.

Các bài đánh giá