NATRI CLORID 0,9% (nhỏ mũi) kể từ lô 0421220 sẽ thay đổi toa theo thông tư 32 (mẫu đính kèm) đơn giá bán buôn không thay đổi

Tuesday, 23/02/2021, 11:12 GMT+7

TB_Natri_Mui_001

TB_Natri_Mui_002

TB_Natri_Mui_003