Thông báo các mặt hàng: NYSTAFAR (tuýp 10gram) kể từ lô 0050522 và DICLOFEN (Hộp 10 Vỉ) kể từ lô 0040322 sẽ thay đổi mẫu toa. Đơn giá bán buôn không thay đổi

Tuesday, 07/06/2022, 09:35 GMT+7

TB_YBB_so_926_001

TB_Aciclovir_002

TB_Aciclovir_003

TB_Aciclovir_004

TB_Aciclovir_005