Tiếng Việt

Thông báo các mặt hàng: NYSTAFAR (tuýp 10gram) kể từ lô 0050522 và DICLOFEN (Hộp 10 Vỉ) kể từ lô 0040322 sẽ thay đổi mẫu toa. Đơn giá bán buôn không thay đổi

Thứ ba, 07/06/2022, 09:35 GMT+7

TB_YBB_so_926_001

TB_Aciclovir_002

TB_Aciclovir_003

TB_Aciclovir_004

TB_Aciclovir_005