Tiếng Việt

FOLICFER kể từ lô 0011019 sẽ thay đổi mẫu mã bao bì (bỏ màng co bloc) va toa theo TT01/18 (hình ảnh đính kèm)

Thứ hai, 25/11/2019, 14:48 GMT+7

TB_Folicfer_001

TB_Folicfer_002

TB_Folicfer_003